Politica de confidentialitate a datelor GDPR

Mai jos va este prezentata politica de confidentialitate a datelor GDPR pentru site-ul www.eking.ro. In caz ca doriti informatii suplimentare nu ezitati sa ne contactati.

Inapoi la magazin

Inapoi homepage

Pagina contact

Politica de confidentialitate
 

1.1. Conform cerintelor regulamentul 679/2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, www.eking.ro are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.
 
1.2. Scopul colectarii datelor este:
– informarea Clientilor/Cumparatorilor privind situatia contului lor inclusiv validarea, expedierea si facturarea comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda, la bunurile si sau serviciile achizitionate,
– trimiterea de Newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS)
– de cercetare de piata, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul Clientului/Cumparatorului.
 
1.3. Prin completarea datelor in formularul de creare de cont si/sau de comanda cumparatorul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a www.eking.ro si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate in scopul prevazut mai sus la punctul 1.2.
 
1.4. Prin citirea Documentului ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de regulamentul 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare si stergere,  dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a depune o plângere la  autoritatea de supraveghere,  dreptul de a exercita o cale de atac judiciara eficienta impotriva unei decizii obligatorii din punct de vedere juridic a unei autoritati de supraveghere, dreptul de a exercita o cale de atac judiciara eficienta in cazul in care considerati ca drepturile de care beneficiati in temeiul regulamentului 679/2016 v-au fost incalcate .

1.5. Direct din contul tau de pe www.eking.ro poti sa te abonezi sau sa te dezabonezi, in mod gratuit,  la trimiterea de Newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS)
 
1.6. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa: Str. Constantin Marin nr. 2, camera nr. 1, bloc Z1, scara 1, etaj 4, apartament 20, sector 5, Bucuresti, in atentia SC KING SHOP SRL, va puteti exercita, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, pentru a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucrează sau nu date cu caracter personal si in caz afirmativ, acces la datele respective .
 
1.7. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa: Str. Constantin Marin nr. 2, camera nr. 1, bloc Z1, scara 1, etaj 4, apartament 20, sector 5, Bucuresti, in atentia SC KING SHOP SRL, va puteti exercita urmatoarele drepturi:
 
1.7.1. Rectificarea  datelor cu caracter personal inexacte care va privesc, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 679/2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special a datelor incomplete sau inexacte;
 
1.7.2. Stergerea datelor cu caracter personal care va privesc
 
1.7.3. Restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplică cazurile prevazute la art. 18, alin 1) litera a)-e).

1.7.4. Dreptul la opozitie in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal in temeiul art. 6 aliniatul 1) litera e) sau f), din motive legate de situatia particulara in care va aflati
 
1.8. De asemenea, www.eking.ro poate furniza datele cu caracter personal ale cumparatorului altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora si numai in scopurile mentionate la punctul 1.2., prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii,  furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a bunurilor si serviciilor noastre, asiguratori.
 
1.9. Prin completarea in formularul de comanda pe site a datelor personale, inclusiv CNP, in scopul activitatii de creditare, cumparatorul isi exprima expres consimtamantul ca persoanele juridice cu care www.eking.ro a incheiat parteneriate in vederea oferirii produselor prin credit (inclusiv IFN-uri) sa prelucreze datele personale ale acestuia in evidentele proprii in scopul efectuarii analizei de credit si sa le transmita in vederea consultarii informatiilor inregistrate pe numele cumparatorului in baza de date a biroului de Credit.
 
1.10. Informatiile cumparatorului cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.